RESSAM

Sami Yetik Eserleri Nelerdir? Tabloları Hakkında Bilgi

Son Güncelleme 10 ay önce

Sami Yetik Şakayıklar tablosu, Sami Yetik kısaca hayatı, Sami Yetik natürmort eserleri hakkında kısaca bilgi.

(1878 – 1945) En fazla Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı menkıbelerini canlandıran büyük kıt’ada tablolarıyla kendini tanıtmış değerli bir Türk ressamıdır. 1878 de İstanbul’da doğmuştur, babasının adı Raşiddir.
1945 ocak ayı içinde gözlerini hayata yuman Sami Yetik, binbaşılıktan emekliydi ve Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi Reisi bulunuyordu.

Sami Yetik, 1898 de Harbiye Mektebinden diploma aldıktan sonra Askeri Baytar Rüşdiyesine resim muallimi tayin edilmiş ve daha sonraları senelerce hocalığında bulunduğu Kuleli idadisinde ve Harbiye Mektebinde birçok ressam subay yetiştirmiştir. Baytar Rüştiyesi resim muallimliğini yaparken aynı zamanda Sanayii Nefise mektebini Academie Julien sanat mektebinde, Ecole Pijie de ve Jean Paul Laurens in atölyesinde tekemmül ettirmiştir.

Sami Yetik
Sami Yetik Eseri

Sulh zamanında ressam ve hoca olan Sami Yetik, harp zamanlarında da cephelerde vazife almış bir subaydı. Balkan Harbinde Edirne cephesinde esir düşmüş, Birinci Cihan Harbinde de Boğazlar müstahkem mevkiinde bulunmuş ve 1933’te binbaşılıktan emekliye geçmiştir.

Türk Ressamlar Cemiyetinin kurucuları arasında bulunan Sami Yetik, burada otuz sene hem fırçasıyla, hem kalemiyle çalışmıştır. Fırçasından çıkan birçok güzel tabloları yanında İki ciltlik Türk Ressamları adlı eseri de kaleminin mahsulüdür.

Muharebe ressamlığından başka manzara ve deniz ressamı da olan Sami Yetik’in büyücek kıt’ada çiçek tabloları da vardır. Pek çok sergilere iştirak etmiştir.
Gerek harp, gerekse manzara ve bilhassa çiçek resmi üzerindeki görüşleri tablolarına canlı ve mütebariz başkalıklar vermekte vo bu suretle onun resimdeki şahsiyetini göstermekte idi. Sami Yetik’in tabloları bundan dolayı resmi, hususi galerilerde iyi yerler almıştı.

Tevazuu hiç unutulmayacak hasletlerinden biri olan değerli ressamın ilk hocası Rıza Bey ve ilk figür hocası Valeri olmakla beraber onun asıl hocası tabiattı. Onun çizgileri ve renkleri tabiattan aldığı ilhamın eseridir. Sami] Yetik’in . sanatkudretindeki şöhreti yalnız memleket sınırları içinde kalmamış, bu sınırlar dışına da çıkmıştır. Muhtelif milletler sanatkarlarının Amerika sergisinde teşhir edilen yüzlerce eserleri arasında Sami Yetik’in Akşam istirahatı tablosu çok beğenilmiştir.

Son zamanlarda hastalanan ressam, bu haline rağmen, Ankara’da açılan Subaylar Resim Sergisi ne beş altı parça resim’göndermekten kendini alamamıştı. Bu münasebetle subay talebelerinden aldığı mektuplar onu sevindiren son sevgi ve saygı gösterileri oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aynı Mesleği Yapan Kişiler

istanbul escort - şişli escort - maslak escort - ataşehir escort
Başa dön tuşu