KİŞİLER

Nefertiti: Antik Mısır Kraliçesi Hakkındaki Gerçekler

Son Güncelleme 2 sene önce

Antik Mısır’ın en güzel, güçlü ve gizemli İmparatoriçesi olan Neferneferuaten Nefertiti, Mısır firavunu Akhenaten’ın Büyük karısıydı. O ve kocası, bir tanrıya, Aten’e ibadet ettikten sonra dini yeniden yönelimleriyle dikkat çeker. Bazı akademisyenlere göre, bir süre Yeni Krallığa Firavun Neferneferuaten olarak karar verdi. Boyalı sıva kaplı kireçtaşı büstünün 1912 yılında yeniden keşfedilmesinden sonra dünya çapında ilgi uyandırdı ve kadınsı güzelliğin simgesi olarak ünlendi.

Nefertiti’nin ebeveynliği henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Ortak bir teori, eski Mısır’ın 18. hanedanının sondan bir önceki firavunu olarak tahtını tutan Ay adlı Mısır İmparatorluğu’nun etkili ve üst düzey bir yetkilisinin kızı olarak nitelendiriyor. Amarna döneminden gelen yazıtlar, Ay’ın bilinen karısı Tey’den “büyük Kraliyet karısının hemşiresi” olarak bahseder ve annesinin ölümünden sonra Nefertiti’nin de hemşire olarak kaldığı tahmin edilmektedir. Amarna’daki soyluların Mezarları Ay’ın kızı Mutbenret’i Nefertiti’nin kız kardeşi olarak tasvir ediyor.

Nefertiti mi Prenses Tadukhipa mı?

Bir başka teori ise Nefertiti’nin aslında bir prenses olduğu yönündedir. Ayrıca Petrie, Vandier ve Drioton gibi bilim adamları tarafından Mitanni kralı Tushratta’nın kızı Tadukhipa olarak tanımlandı. Bununla birlikte, Nefertiti’nin yabancı kökenli olduğunu ve Akhenaten’in babası Firavun III Amenhotep  ile evlenen Tadukhipa’nın adını değiştiren bu teori, Akhenaten ile evlenmek için ismini değişirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

Nefertiti’nin Evliliği ve Kızları

Nefertiti, kralın büyük karısı oldu ve sonradan IV Amenhotep olarak bilinen Akhenaten’in eşi oldu. Evliliğin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, evliliğin Akhenaten’in erken döneminde gerçekleştiği düşünülmektedir. Kitabın tanımladığı çiftin bilinen altı kızı Meritaten, Meketaten, Ankhesenpaaten, Neferneferuaten Tasherit, Neferneferure ve Setepenre idi.

Nefertiti, Etkili Bir Kraliçe Oldu

Soylular mezarlarından Parennefer (TT188) ve Ramose (TT55) ve saraylardaki sahnelerden oluşan tasvirler, Nefertiti’nin eşi benzeri görülmemiş bir güç ve kendine özgü bir statüye sahip olduğunu ve kocasının görüşlerini ve çabalarını desteklemede etkili ve destekleyici bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Akhenaten’le törensel eylemlere katılmak, araba sürmek ve düşmanı bulmak gibi tasvirlerde ve kralın ayrıcalıkları olacak temsillerde farklı rollerde temsil edilmektedir.

Eski Mısır’ın Zengin Dönemi

Kocasının, 1353’ten 1336’ya ya da M.Ö. 1351’den 1334’e kadar 17 yıl süren dönemi, eski Mısır tarihinin en zengin zamanı olarak kabul edilir. Dönem, aynı zamanda Akhenaten tarafından korunan resimsel sanatların benzersiz tarzlarıyla da bilinmektedir. Bu sanat eserleri diğer Mısır sanat eserlerinden oldukça farklıydı.

Nefertiti’ye Adanmış Tapınaklar

Akhenaten’in bir tanrı, Aten ya da güneş tanrısının ibadetini tanıttığı ve çok sayıda tanrının ibadet ettiği geleneksel Mısır politiizm pratiğinden vazgeçtiğinde dini ayaklanmalar da baş gösteriyordu. Akhenaten, Karnak ve Akhetaten de dahil olmak üzere Aten’e adanmış birçok tapınak inşa etti. Bunların arasında, ana tapınak ‘Gempaaten’ ile Karnak’taki Amenhotep IV Tapınağı, ‘Hwt Benben’ olarak adlandırılan Nefertiti’ye adanmış bir yapıya sahipti.

Yeni İsimler ve Aten İbadetini Kabul Etmek

Nefertiti’nin dördüncü dönemi boyunca, IV Amenhotep olarak bilinen zamana kadar olan dönem boyunca, Kraliçe, Neferneferuaten-Nefertiti olarak bilinen bir kişi iken, Akhenaten adını resmen kabul etti. Athen’in şeref ve tanrıça Akhenaten tarafından yapılan bu türden bir değişiklik Aten kült ve Atenizm’in arttığını gösterdi. Bazı kaynaklara göre hem Akhenaten hem de Nefertiti, ortak insanların Aten’e ulaşabildikleri rahiplerin rolünü oynadılar.

Nefertiti ve Nefernferuaten

Birçok akademisyene göre, Akhentaten, ölümünden önce Nefertiti’yi eş güdüm haline getirdi. Farklı arkeolojik alanlardaki tasvirler onu bir Pharoah’a uygun sahnelerde temsil ediyor. Arkeolojik kanıtlar, bir kadının 1334 ila 1332 (MÖ) arasında firavunu yönettiğini göstermektedir. Nefertiti’nin adı tarihsel kayıtlardan çıkarken, ortaklaşa Nefernferuaten’in adı ortaya çıktı. Nefertiti, tahtın 18. yüzyılın sonlarına doğru Firavun Neferneferuaten’i kısa ömürlü firavun Smenkhkare’yi ele geçirmesiyle tahkim edildiğine inanılır.

Nefertiti’nin Erkek Alter-Ego’su olarak Smenkhkare

Her ne kadar Akhenaten’in halefi Smenkhkare’nin hem ebeveynliği hem de cinsiyeti belirsiz kalsa da, birçokları Smenkhkare’nin Nefertiti’nin erkek egemenliği olduğunu ve kocasının ölümünden sonra Firavun olarak bir erkeğin erkek olarak maskelenmesini teorize etmektedir. Bu durumda kızı Meritaten, Firavun Smenkhkare’ye Büyük Kraliyet Karısı olarak görev yaptı. Başka bir teori Akhenaten’in ikinci eşi Kiya’nın Smenkhkare’yi anımsattığını öne sürüyor.

Tutankhamun’un Mezarı’ndan İlginç Bulgular

Tutankhamun’un mezarını incelerken, Ağustos 2015’te İngiliz arkeolog Nicholas Reeves, Nefertiti’yi çevreleyen gizemleri ortaya çıkarabilecek bazı bulgularla ortaya çıktı. Gizli bir kapıya yol açabilecek duvar işaretlerini gördü. Dahası, mezarın boyutu Mısır Kralı için olması gerekenden daha küçüktür. Başka bir odanın olasılığını düşündüren bu tür bulgular, Reeves’in, mezarın Nefertiti olabileceğini öne sürmesine neden olmuştur. Doğruluğu ispat edilirse, önemli bir arkeolojik keşif olacaktır.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aynı Mesleği Yapan Kişiler

Başa dön tuşu

Adana evden eve taşımacılık İzmir evden eve taşımacılık Bursa evden eve taşımacılık Eskişehir evden eve taşımacılık Alanya evden eve taşımacılık İzmit evden eve taşımacılık Ankara evden eve taşımacılık Konya evden eve taşımacılık Antalya evden eve taşımacılık Bodrum evden eve taşımacılık

izmir escort