DEVLET BAŞKANI

Pers Kralı Kiros

Son Güncelleme 3 ay önce

Büyük Kiros hayatı ve yaptıkları, Pers hükümdarı Kurus ne zaman ve nerede yaşadı kısa bilgi.

Büyük bir Pers hükümdarıdır. Babası Pers prensi 1. Kambis, annesi Med Kralı Astiyag’ın kızı Mandana’ dır. Astiyag, rüyasında torununun tahtını elinden alacağını gördüğü için kızını bir Med prensiyle değil, bir . Pers prensiyle evlendir-(inişti. Yalnız, gene de torunu doğunca onu boğmaları için adamlarına verdi. Çocuğa acıyan bir çobanın karısı küçük Kurus’un hayatını kurtardı. Astiyag da çocuğu boğdurtması için emir verdiği adamını, bir ziyafette, kendi öz çocuğunu yedir-terek cezalandırdı.

M. O. 559’da Persler’in başına geçen Kuruş onları tek bir idare altında topladı. Sonra, dedesi Astiyag’a karşı bir isyan hazırladı. Astiyag, M. Ö. 550’de, biraz da komutanlarının ihaneti yüzünden, Kurus’un eline esir düştü. Böylece İran’da Med egemenliği yerine Pers egemenliği kurulmuş oluyordu.

Kuruş ileriyi gören bir komutandı. Ülkesinin topraklarını Kızılırmak’ın ötesine kadar ilerletmek istedi. Lidya’ya savaş açarak Kroi-sos (Krezüs) ile savaştı. Lidyalılar’ın atları Persler’in develerinden ürkünce Lidya ordusu bozuldu. Birçok kuşatmalara dayanmış olan Sart şehri Pers kuşatmasına ancak 14 gün dayanabildi. Sonunda Lidya devleti de ortadan kalktı. Böylece, Anadolu da Persler’in egemenliği altına girmiş oluyordu.

Kuruş bundan sonra Babil’i aldı, Babil’de yıllardan beri esir tutulan İbraniler’in Kudüs’e dönmelerine müsaade etti. Böylece, İbraniler’in dostluğunu kazanmış, Mısır’ı fethe giderken yol üzerinde bulunan İbraniler’den göreceği yardımı sağlamış oluyordu.

Persler’in ülkesi doğuda Indus, Kuzeyde Hazar Denizi, batıda Ege Denizi, güneyde de Arabistan’a kadar genişlemişti. Kuruş, Mısır seferine çıkmadan önce doğu sınırını İskitler’e karşı sağlamlaştırmak istiyordu. Bunun için Sakalar’a, onların bir kolu olan Masagitler’e karşı savaş açtı. Bu arada, Masagitler’ in kraliçesi Tomris’in oğlu Persler’in eline düşüp kendini öldürünce Tomris de, Herodotes’e göre, ondan öç almak için, bir savaşta ölen Kurus’un başını kestirdi, Sağlığında kan içmeye doyamadın, şimdi doya doya iç!» diyerek, içi insan kanı dolu bir fıçıya attırdı. Ksenophon’a göre ise Kuruş, eceliyle yatağında ölmüştür. Kurus’un yerine oğlu Kambis geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aynı Mesleği Yapan Kişiler

Başa dön tuşu

Adana evden eve taşımacılık İzmir evden eve taşımacılık Bursa evden eve taşımacılık Eskişehir evden eve taşımacılık Alanya evden eve taşımacılık İzmit evden eve taşımacılık Ankara evden eve taşımacılık Konya evden eve taşımacılık Antalya evden eve taşımacılık Bodrum evden eve taşımacılık

izmir escort